top of page

En el Sistema Solar hi ha 8 planetes:

1-Mercuri   2-Venus

3-Terra       4-Mart

5-Júpiter     6-Saturn

7-Ura           8-Neptú

Aquest és Mercuri. Es el que està més aprop del sol, aixi que el més calent de tots.

Es el més petit del Sistema Solar.

Aquest és Venus.

Es semblant a La terra però no s' hi pot viure que fa massa calor perque es el segon més a prop del sol.

Això és La terra. El planeta on tu vius.

És el tercer més aprop del sol.

Té aigua i roca i per aixo s' hi pot viure.

 És el quart planeta aprop del sol, es anomenat Mart.

Estan investigant si hi ha aigua.

És creu que n' hi ha perque si creen niguls.

 

És el cinque planeta aprop del sol.

És el més gros del Sistema Solar.

Enomenat Júpiter.

És el sisè més aprop del sol i el segon més gros.

Té un anell fet de gel, roques i pols.

L' anell té una emplaria de més de 10 km.

Nom Saturn.

 

 

 

Nom Neptú.

Es el que està més enfora del sol.

Dins el planeta hi ha foc i per això està molt calent.

Això és Ura.

També té un anell.

El planeta esta format per gasos.

                     MERCURI                                                                                            VENUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  LA TERRA                                                                                             MART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            JÚPITER                                                                                      SATURN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         URA                                                                                                     NEPTÚ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page